Kaş Belediyesinde Denetim Komisyon Krizi ; Başkan Usulüne uygun diyor CHP mahkemeye Gidiyor

45 Görev yapacak olan Kaş Belediyesi Denetim Komisyonu seçimi ilçede kriz oluşturdu. Başkan Ulutaş uygun dedi. Seçimlerin uygun yapılmadığını iddia eden CHP mahkemeye gitti. Detaylar haberimizde

BASIN AÇIKLAMASI

“Kaş Belediye Meclis toplantısında yapılan denetim komisyonu seçimi hususunda 23.01.2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Kaş İlçe Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanan basın açıklamalarında Kaş Belediyesinin kurumsal kimliğine yönelik haksız algı oluşturabilecek ifadeler yer almaktadır. Bu nedenle yanlış bilgiler içeren yazılı bildiriler hakkında, aşağıdaki açıklamaları değerli kamuoyu ile paylaşma zarureti hasıl olmuştur.

27.12.2023 tarih ve 63569 sayılı Kaş Belediyesi meclis gündeminin 3.maddesi olarak görüşülen ve Belediye Meclisi tarafından 5 üyeden teşekkül ettirilmesine oy birliği ile karar verilen denetim komisyonu seçimi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince gizli oylama ile yapılmıştır.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir hükmü mevcuttur.
Denetim Komisyonu seçiminde 5393 sayılı Belediye Kanununda ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde aday olmayan üyenin isminin yazılamayacağına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereği yapılan encümen üyesi seçiminde, aday harici pusulada oy çıkması halinde oy pusulası geçersiz olacağı belirtilmiştir. Ancak burada ısrarla belirtmemiz gereken husus, 02.01.2024 tarihinde Kaş Belediye Meclis Toplantısında tarafımızca encümen üyesi seçimi değil, denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapılmıştır.
Tarafımızca yapılan denetim komisyonu seçimi, basit oran yöntemi usulüne göre yapılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince denetim komisyon üyeleri seçiminin, gizli oylama ile yapılması nedeniyle iki üyeye eşit oy çıkması ve diğer üyenin oyu, oyları eşit olan üyelerden fazla olması nedeniyle 5 üyeden fazla Denetim Komisyonu oluşturulamayacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi hükmü gereğince gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir denilmektedir. Bu doğrultuda ikinci oylama yapılmıştır.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi “… Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.” gereğince ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre hukuka uygun olarak seçilen “Denetim Komisyonu” yasal süre içerisinde çalışmalara başlayarak denetimi tamamlayacaktır.
Buna göre sosyal medyada yapılan “basın açıklaması” gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BASIN VE KAMUOYUNA DUYURU

Kaş Belediye Meclisi denetim komisyonu seçiminde yapılan usulsüzlüğe karşı dava dilekçemizi Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesine az evvel verdik.
2 Ocak 2024 tarihli Belediye Meclis Toplantısında Denetim Komisyonu seçiminde Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş meclis üyelerimizin tüm uyarılarına rağmen yasaya ve mevzuata aykırı bir seçim yaptırmıştır.
Yasa, mevzuat ve uyarı dinlemez tutum sergileyen Belediye Başkanı 3 aşamalı yanlışlar dizisine imza atmıştır.
Belediye Meclis Yönetmeliğinin Madde 21’nin ikinci paragrafına göre Kaş Belediye Meclisinde Denetim Komisyonu için AKP 3 üyeyi ve CHP 2 üyeyi aday göstermiştir.
Ancak gizli oylamada AKP grubunun oy pusulalarına kendi adayı 3 kişinin yanında aday olmayan ve gösterilmeyen bir üyenin de adını yazdıkları oylar çıkmıştır. Aday olmayan, aday gösterilmeyen üyenin yazıldığı oy pusulaları geçersiz sayılması gerekirken geçerli sayılmış, AKP’nin aday gösterdiği 3 üye, aday olmayan ve gösterilmeyen 1 üyenin denetim komisyonuna seçildiğini ilan eden Başkan Ulutaş, eşit oy alan CHP’nin 2 adayı arasında yeniden seçim yapılacağını ilan etmiştir.
CHP Meclis grubumuz itirazlarını dile getirerek, seçimin usulüne uygun olarak yenilenmesini talep etmişler ancak Başkan Ulutaş tüm bu taleplere kulaklarını tıkamış ve iki üye arasında ikinci tur seçimine geçmiştir.
Bunun üzerine CHP’li iki üyeden biri “aday değilim” diye defalarca yüksek sesle Başkana ve Meclise seslenmesine rağmen Belediye Başkanı sözde “seçimi” sürdürülmesini emretmiş, aday değilim diye ısrarla vurgulayan üyemiz Ali Arıtürk, Başkan Ulutaş tarafından Meclis Denetim Komisyonun 5. Üyesi olarak ilan edilmiştir.
Yasa, mevzuat ve usule aykırı yapılan bu “seçimin” yeniden ve usule uygun biçimde yenilenmesini talep eden dilekçemiz aynı gün Belediye Başkanına verilmiştir. Bu dilekçeyi eklediğimiz ikinci bir dilekçe de Kaş Kaymakamına verilmiştir.
2 Ocak 2022 tarihinde verdiğimiz dilekçeye yanıt 22 Ocak’ta Kaymakamlık kanalıyla elimize ulaşan, içi boş ve dayanaktan yoksun yanıtta tüm bu usulsüzlük akla mantığa uymayacak bir savunmayla haklı gösterilmeye çalışılmıştır.
Bu arada 45 günlük çalışma süre olan, görevi 31 Martta dolacak Denetim Komisyonun çalışmalarına henüz başlamamıştır.
Tüm bu gelişmelerden anlaşılacağı üzere bu usulsüzlüğe itirazımız muhatapları tarafından dikkate alınmadığından dava yoluna gitmekten başka çare kalmadığını görerek bugün Antalya İdare Mahkemesine dilekçemizi verdik.
Belediye Meclislerinin içinden çıkan Denetim Komisyonları kamu adına kaynakların nasıl kullanıldığının denetimini yaparak çok önemli bir görevi yerine getirirler. Kaş Belediye Başkanı yanlış kararlarıyla böylesine önemli bir Komisyonun çalışmasını engellemektedir.
Dava dilekçemizdeki talebimiz doğrultusunda “yürütmeyi durdurma” kararının bir an önce alınarak yasa ve mevzuata uygun seçim yapılmasını ve denetim komisyonunun daha fazla gecikilmeksizin çalışmalarına başlamasını diliyoruz.
Yüce Türk Adaletine güveniyoruz, yasaların ivedilikle uygulanmasını bekliyoruz.

CHP KAŞ İLÇE BAŞKANLIĞI
23 Ocak 2024

Antalya haberleriKaş HaberleriCHPTürkiyeAntalyaKaş

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.